Vieringen en bedevaarten aan de grot te Kleit en aan de verschillende kapellen in onze parochie.

Het Overlegcomité van de regering heeft op 14 april 2021 beslist dat vanaf zaterdag 8 mei 2021 erediensten kunnen gevierd met maximaal 50 personen samen in openlucht.

Hieraan zijn volgens het overlegcomité volgende voorwaarden verbonden:

  • minstens 70 procent van de 65-plussers in ons land moet dan gevaccineerd zijn
  • de situatie op intensieve zorg moet op die datum duurzaam verbeterd zijn.

Dit alles uiteraard mits het in acht nemen van alle bestaande coronamaatregelen. Dit klinkt op het eerste zicht hoopgevend maar er is daar een serieuze keerzijde aan. Want is er ook het draaiboek van de Vlaamse Bisdommen met vastgelegde maatregelen waar wij als parochie rekening moeten mee houden. Dit zou concreet betekenen dat wij voor elke viering of bijeenkomst heel wat vrijwilligers zouden moeten optrommelen om alles in de goede banen te leiden en corona-proof te maken.

Na overleg met de parochieploeg van 19 april ll. zijn wij als beleidsploeg tot het besluit gekomen dat het houden van bedevaartvieringen aan de grot van Kleit en het houden van gebedssamenkomsten aan de verschillende kapellen in onze parochie H. Drie-eenheid op deze manier niet haalbaar is. Vieringen in groep zijn dus in de komende maand mei niet mogelijk. Individueel gebed is op alle plaatsen wel toegelaten. Mogen wij vragen om dit besluit echt te respecteren.

We hopen dat iedereen begrip heeft voor onze beslissing. We hopen tevens dat in de volgende maanden de omstandigheden het toelaten om weer meer te mogen/ kunnen organiseren.

In gebed verbonden

Pastoor Luc Mertens,
verantwoordelijke bedevaartpastoraal grot Kleit-Maldegem
en parochieploeg van de Parochie heilige Drie-eenheid in Maldegem

info@kerkinmaldegem.be

050 71 22 99

Inschrijven kan via contact