Info

Al meer dan 60 jaar kan de kerkplek Kleit trots zijn op haar drukbezochte, maar toch rustig gelegen Lourdesgrot. Het hele complex werd bijna volledig gebouwd met betonblokken afkomstig van de afbraak van de oorlogsvliegvelden van Adegem en Ursel. Materiaal dat voor oorlogsvoering gemaakt werd, gebruikte men opnieuw voor de opbouw van een vredesoord.

Zeer velen hebben de laatste jaren de weg gevonden naar O.L.Vrouw van Lourdes in haar nis, vooraan de grot, en ook naar de stemmige Sint-Ritakapel achteraan de grot, via twee trappen te bereiken.

Vooral in de meimaand wordt de Mariagrot druk bezocht door groepen uit omliggende parochies.
Elke werkdag in de meimaand bidden de gelovigen aan de grot het rozenhoedje.

Op het domein wordt er stilte gevraagd en komen er geen auto’s of fietsen.

Er is modern sanitair ter plaatse.

Behalve de Ritakapel is alles toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Groet van en aan Maria

Welkom bij O. L. Vrouw aan de grot van Kleit,
Welkom bij onze Moeder Maria,

Het is en blijft een mooie traditie om gans het jaar, maar in het bijzonder in de meimaand samen te komen bij onze Mariagrot te Kleit. Hier in onze buurt, in onze parochie in Maldegem, in onze gemeente Maldegem, op deze Kerkplek Kleit is het zoals op vele plaatsen, goed om te wonen, maar dat is niet voldoende. We wonen niet alleen en niet op ons eentje.

Maria nodigt ons uit om gans het jaar door elkaars zorgen te dragen, samen te bidden tot Haar om de kommer en lasten die elke dag ons brengen, biddend en zingend in diep geloof aan Haar toe te vertrouwen.

Maria leert ons ook om als christen moeder te zijn.
Moeder zijn is het wondere begin van elk leven dragen.
Het hart zijn in een harde wereld. Open oog voor nood aan tederheid en liefde.
Bron van begrip en geborgenheid, attentie voor het kleine en het goede in de mens, uitgestoken hand voor de vader, kloppend hart voor het zoekende kind, reddingsloep voor velen, troost en steun voor zieken en eenzamen.
Eenvoudig goed zijn, steeds gereed zijn, nooit moe zijn, liefde en geluk geven. Bloem zijn gedurende het leven, dat is: moeder zijn.
Dat is de opdracht van elke gedoopte, van elke christenmens.

Tot haar mogen we hier aan de O. L.Vrouw Lourdesgrot te Kleit dan ook steeds bidden:

Maria, Onze Lieve Vrouw,
In vertrouwen zijn wij bij U gekomen.
Wij vragen uw voorspraak bij de Heer, uw Zoon.
Kijk genadig neer op ons en blijf voor ons bidden,
ook als wij geen woorden vinden,
of als wij ontgoocheld of verbitterd zijn.
Blijf het kloppende hart van moederlijke liefde
voor ons allen, jong en oud, groot en klein.
Wijs ons wegen van onderlinge liefde,
respect en verdraagzaamheid.
Wees onze hemelse tussenpersoon.
Dank je lieve Moeder.

Heer, God, dit zijn de gebeden
die wij U willen voorleggen op voorspraak van Maria,
Uw en onze Moeder,
onze Lieve Vrouw van Kleit.
Wil ze genadig verhoren
en toon dat U voor ons een goede en genadige God wil zijn.
U zij lof en eer in eeuwigheid.
Amen.

Wees gegroet

Maria, vol van genade,

de Heer is met U,

gezegend zijt Gij

boven alle vrouwen

en gezegend is de vrucht

van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria,

moeder Gods,

bid voor ons,

arme zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Amen.

Luc Mertens, pastoor

Van harte welkom in ons Mariaoord te Kleit.

Wegbeschrijving

Wie vanuit de richting Antwerpen of kust komt via de N49, neemt de afrit ‘Aalter’ en rijdt tot aan de verkeerslichten bij de grot.
Wie vanuit de richting Brussel of Oostende komt, via de E40, neemt de afrit ‘Aalter’ richting Maldegem tot aan de verkeerslichten aan de grot.
Ter hoogte van de verkeerslichten aan de Halledreef vind je het bord ‘MARIAGROT KLEIT
Het oord heeft 2 ingangen: via de Halledreef of via de Aalterbaan.

In de omgeving van de grot (Aalterbaan) is er parkeerruimte voorzien.